Facebook/YouTube:    


Podaci o firmi

, PDV podaci,

1.  Matični broj:                                               07789939
2.  Pun naziv preduzeća:                                  Preduzeće za promet i usluge "TASK" d.o.o.
3.  Skraćeni naziv preduzeća:                          TASK d.o.o.
4.  PTT broj i naziv mesta:                               11 180 Beograd
5.  Ulica i broj:                                                Bul. Despota Stefana 118
6.  Tekući račun:                                             180 – 1021210010368-83 Alpha Bank Srbija A.D.
                                                                     340 – 11004033 – 35 Erste Bank A.D.
7.  Naziv banke:                                              Alpha Bank Srbija A.D.
8.  Mesto banke:                                             Beograd
9.  Poreski identifikacioni broj (PIB):                 100212167
10. Šifra delatnosti:                                         074700
11. Broj telefona/fax-a:                                   011/2751-088
12. E-mail adresa:                                           task@sbb.rs
13. Ime i prezime ovlašćenog lica:                    Predrag Talijan

Osnivačka akta firme:

     

 

Sertifikati

Firma u svom poslovanju primenjuje sistem mendžmenta kvaliteta u skladu sa standardima ISO 9001:2001 i sistem zaštite životne sredine u skladu sa standardima ISO 14001:2005. Takođe, firma poseduje sertifikate kompanije TASKI koji se odnose na tehničko održavanje uređaja i tehnologiju načina održavanja higijene HACCP.


Reference

O kvalitetu profesionalne opreme za čišćenje i uspešnoj poslovnoj saradnji svedoče i naši zadovoljni kupci kao što su: Klinički centar Srbije,  Ortopedska bolnica Banjica, Henkel Merima, Metro, Bolnica Zrenjanin, Institut za neonatologiju Beograd, COCA-COLA HBC-Srbija A.D., ZDRAVLJE Leskovac, MEDELA Vrbas, Institut u Sremskoj Kamenici i mnogi drugi.....