Facebook/YouTube:    


Reference

, Prodaja mašina i sredstava za čišćenje

O kvalitetu profesionalne opreme za čišćenje i uspešnoj poslovnoj saradnji
svedoče i naši zadovoljni kupci kao što su:

 Klinički centar Srbije Beograd
 Ortopedska bolnica Banjica
 Henkel Merima Kruševac
 Metro Beograd
 Zdravlje, Leskovac
 Institut za neonatologiju Beograd,
 Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta
 COCA-COLA HBC-Srbija A.D., Beograd
 Institut za plućne bolesti, Sremska Kamenica,
 Uprava za zajedničke poslove, Beograd
 TARKETT d.o.o.,
 REVNOST D.P.,
 BN ZEPPELIN,
 IMLEK A.D.,
 BIVODA,
 KLINIČKI CENTAR VOJVODINE,
 ZANINI,
 WEIFERT PIVARA,
 POLLINO,
 RODIĆ MB,
 Mercedes Benz Srbija i Crna Gora,
 SINALCO SRBIJA d.o.o.,
 BN BOS,
 ALPHA BANKA -65 FILIJALA ŠIROM SRBIJE,
 GORENJE - Beograd
 PIN COMPJUTERS Novi Sad
 RES TRADE, Novi Sad
 PHENIH pharma,
 ELOPAK,
 WURTH
i mnogi drugi.....
   

Podaci o firmi

TASK postoji od 1984. god. (prvo kao tepih servis, a kasnije kao preduzeće), i samo zahvaljujući svom kvalitetu i stalnim inovacijama, školovanjem u inostranstvu i unapređenjem tehnologije uspešno opstaje na tržištu.Od 1997.god. imamo ugovor o održavanju higijene u ALPHA BANK AD Beograd (Bivša JUBANKA AD), po kome trenutno održavamo 65 objekata širom Srbije i dve zgrade u Beogradu ukupne površine oko 20.000 m2.
Posedujemo velike magacine  u Beogradu iz kojih pokrivamo tržišta Srbije.


Sertifikati

Firma u svom poslovanju primenjuje sistem mendžmenta kvaliteta u skladu sa standardima ISO 9001:2001 i sistem zaštite životne sredine u skladu sa standardima ISO 14001:2005. Takođe, firma poseduje sertifikate kompanije TASKI koji se odnose na tehničko održavanje uređaja i tehnologiju načina održavanja higijene HACCP.