Facebook/YouTube:    


Uvodna reč

,Poštovani ,

Da Vam ukratko predstavimo našu firmu Task d.o.o Beograd

U delatnost firme spada

  •  prodaja profesionalne opreme za održavanje higijene (mašina za pranje podova i tepiha, usisivača, ručnog pribora, hemijskih sredstava); inustrijskih usisivača, opreme za sterilizaciju ruku, nogu i noževa; uređaja za suzbijanje insekata u prehrambenoj industriji,
  •  servis svih uređaja iz naše ponude, kako u garantnom tako i van garantnog roka
  •  pružanje usluge profesionalnog održavanja čistoće objekata,

Posedujemo velike magacine  u Beogradu iz kojih pokrivamo tržišta Srbije.

Veliki  vozni park, a time i sigurnost (garanciju) isporuke  potrošnog materijala, servisa i intervencija.

 
Firma u svom poslovanju primenjuje sistem mendžmenta kvaliteta u skladu sa standardima SRPS ISO 9001 i sistem zaštite životne sredine u skladu sa standardima SRPS ISO 14001.
Politika QMS i EMS (pdf)    

 

 

 

Zaposleni

Komercijalisti, serviseri i radnici TASK-a su na raspolaganju korisnicima naših usluga i kupcima, kako u realizaciji ugovorenih usluga čišćenja tako i u odabiru adekvatne opreme za čišćenje i servisiranjem iste. Dobar deo zaposlenih je sa fakultetskim diplomama i sertifikatima za obavljanje poslova edukacije, obuke, prodaje i čišćenja najsavremnijom opremom i sredstvima za pranje i čišćenje.


Istorijat

TASK postoji od 1984. god. (prvo kao tepih servis, a kasnije kao preduzeće), i samo zahvaljujući svom kvalitetu i stalnim inovacijama, školovanjem u inostranstvu i unapređenjem tehnologije uspešno opstaje na tržištu. Od 1997.god. imamo ugovor o održavanju higijene u ALPHA BANK AD Beograd (Bivša JUBANKA AD), po kome trenutno održavamo 65 objekata širom Srbije i dve zgrade u Beogradu ukupne površine oko 20.000 m2. ...