Facebook/YouTube:    


Insektomati

,U ponudi imamo dva insektomata najšire primene koji ispinjavaju zahteve HACCP standarda. Uređaji emituju ultraljubičasto svetlo tip UV-A koje nije štetno po žive organizme, a ima najveće privlačno dejstvo za insekte.

Model EUROFLY 80 radi na principu lampi koje privlače insekte koji se potom lepe na lepljivu tablu privučeni feromonima. Namenjen je za naosetljivije prostore poput proizvodnje hrane gde se radi sa direktno sa nezaštićenom sirovinom.

Tehničke karakteristike
Napajanje: 220V, 50Hz
Pokrivanje:  350 m2
Klasa zaštite: IP25
Dimenzije: 500x310x160 mm
Težina: 8.2 kg
Površina lepljivog papira: 640x340 mm
UV lampe: 2x40W
Snaga: 80W
Dužina kabla: 2m
Atesti: CE, domaći RSO atest
Materijal: nerđajući čelik

Model JVD STANDARD takođe, ima lampe kojima se privlače insekti, koji se potom uništavaju tako što sa rešetke pod visokim naponom skače varnica kada insekt priđe dovoljno blizu, a ostaci padaju na tacnu koja se prazni. Namenjen je za prostore koji nisu toliko zahtevni sa aspekta HACCP standarda poput magacina gotovih proizvoda i sirovina, prostorija koje se naslanjaju na proizvodnju, ugostiteljske objekte i sl.

Tehničke karakteristike
Napajanje: 230V, 50Hz
Napon i snaga rešetke pod visokim naponom: 3800V/10mA
Pokrivanje:  200 m2
Klasa zaštite: IP20
Dimenzije: 320x670x154 mm
Atesti: CE, domaći RSO atest
Materijal: aluminijum