Facebook/YouTube:    


Sterilizatori

,Još jedan deo zastupničkog programa predstavlja oprema za za sterilizaciju i dezinfekciju renomiranog italijanskog proizvodača GAMAR. Uređaji obezbeđuju apsolutnu dezinfekciju ruku, nogu i obuće i ispunjavaju HACCP standarde.

Atomizeri za sterilizaciju ruku

Atomizeri za sterilizaciju ruku imaju sledeći princip rada: ruke se gurnu u otvor uređaja, fotoćelija aktivira sistem i šprica se sprej sredstva za dezinfekciju.

STERIPLUS Plastični model sa električnim kablom. Postoji i model STERIPLUS INOX napravljen od INOX-a.
STERIHANDS Plastični model na baterije

Atomizeri za sterilizaciju nogu

Atomizeri za sterilizaciju nogu imaju sledeći princip rada: Noge se gurnu u otvor uređaja, fotoćelija aktivira sistem i šprica se sprej sredstva za dezinfekciju.

STERIJOB Napravljen od INOX-a. Sistem atomizacije postavljen ispod nogu. Zajedno sa STERIPLUS INOX- om fomira kompletnu dezo-barijeru.
STERIJET Plastični model sa električnim kablom.

Atomizeri za sterilizaciju noževa

Sterilizatori imaju sledeci princip rada: Uredaj ima UV-lampu koja stvara ozon koji dalje steriliše noževe. Proces sterilizacije traje 10min.

ARM 30 i ARM 50 Za 10 noževa sa plasticnim ili magnetnim držacem.
ARM 100 Za 20 noževa sa magnetnim držacem