Facebook/YouTube:    


Industrijski usisivači

,Industrijski usisivači su prevashodno namenjeni za rad u industrijskim pogonima i na mestima gde se usisava velika količina materijala, a potrebna je velika usisna snaga i visoka filtracija izlaznog vazduha sa pouzdanim rešenjem čišćenja filtera tokom rada, kao i pouzdanost i dugotrajnost rada. Mogu da rade kao pokretne jedinice i kao stacionarne od kojih vodi sistem creva. Sa usisivačima može da radi 2 ili 3 korisnika u isto vreme. Takođe, usisavanje može da se radi sa podova, sa mašina i iznad glave.

Industrijski usisivači mogu da usisavaju čvrste otpatke, tečnosti i praškaste materijale, a neki modeli mogu da usisavaju tečnosti i suvi materijal u isto vreme. Stepen filtracije može da bude izuzetno visok u zavisnosti od potreba aplikacije pošto mogu da se ugrade dodatni filteri visokog procenta zadržavanja nečistoća. Oprema industrijkog usisivača se prilagođava zahtevima svakog kupca u pogledu filtera i dodatne opreme koja se koristi za usisavanje.

Postoje usisivači sa monofaznim motorima prevashodno namenjeni za usisavanje od po nekoliko časova tokom dana i sa trofaznim motorima za kontinuirani rad.


      INV 1.25


    INV 1.30/2.30


   INV 1.50/2.50


    INV 2.40/3.40


    INV 2.60/3.60     INV 3.100


      INV 2.60 SE


INV 2.60/3.100
         SEAINV 30 ON.60/100


            INV 30 S


      INV 30 SS


INV 40 ON.60/100


    INV 40 ON
     Atexx22


  INV 40/75/75
    S/SEA   INVT60TSP     INV100T SEA

MODEL
INV 1.25
INV 1.30
INV 2.30
INV 1.50
INV 2.50
INV 2.40
INV 3.40
INV 2.60
INV 3.60
INV 3.100
INV 2.60 SE
INV 3.100 SE
INV 2.60 SEA
INV 3.100 SEA
INV 30 ON.60
INV 30 ON.100
INV 30 S
INV 30 SS
INV 40 ON.60
INV 40 ON.100
INV 40 ON Atexx22
INV 40/75
/75 S
INV 40/75
/75 SEA
INV T60 TSP
INV
100T SEA
INV 150T SEA
  Broj motora
1
1
1
1
1
1
3
2
3
3
2
3
2
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
  Broj turbina
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
  Broj stepena rada
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
  Snaga kW
1,3
1,3
2,7
1,3
2,7
2,2
3,3
2,2
3,3
3,3
2,2
3,3
2,2
3,3
2,2
2,2
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
8
11
5,5
5,5
5,5
5,5
  Usisni podpritisak kPa
25
25
25
25
25
22
22
22
22
22
22
22
22
22
30
30
32
32
32
32
32
32
32
32
42
32
32
32
42
42
  Protok vazduha m3/h
212
212
425
212
425
389
583
389
583
583
389
583
389
583
300
300
350
350
350
350
350
350
350
350
720
1140
570
570
360
360
  Kapacitet tanka l
25
30
30
50
50
40
40
60
60
100
60
100
60
100
60
100
80
50
60
100
100
100
100
60
170
170
  Površina gl. filtera m2
0,7
1,3
1,3
1,3
1,3
1,95
1,95
1,95
1,95
1,95
1,95
1,95
1,95
1,95
1,95
1,95
0,43
0,7
1,95
1,95
1,95
1,95
1,95
1,95
8,5
8,5
  Prečnik priključka   creva   mm
50
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
120
  Klasa zaštite  IP
X4
X4
X4
X4
X4
X4
X4
X4
X4
X4
X4
X4
X4
X4
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54