Facebook/YouTube:    


Usluge održavanja i čišćenja

,TASK  se poslovima održavanja higijene bavi 26 godina i poseduje veliko iskustvo čiji  je krajnji rezultat pružanje usluga vrhunskog kvaliteta. Zahvaljujući zaokruženom ponudi mašina, opreme, ručnog pribora, hemije i drugih potrošnih sredstava, kvalitet usluga koje pružamo dolazi po prihvatljivim cenama.

Takođe, TASK je dinamična firma koja je u stanju da reaguje brzo i prilagodi se potrebama korisnika usluga.

Kroz proces permanentne evaluacije postojećih načina rada, opreme i hemijskih sredstava, usvajanje i procenu novih tehnologija rada, TASK stalno teži ka uvođenju inovacija u proces rada sa ciljem snižavanja cena usluge održavanja higijene uz zadržavanje ili povećanje kvaliteta usluga.

Iako možemo da Vam ponudimo širok spektar specifičnih usluga, generalno usluge možemo svrstati u 3 grupe:


PRE POSLE