Sertifikati

Firma u svom poslovanju primenjuje sistem mendžmenta kvaliteta u skladu sa standardima ISO 9001:2015 i sistem zaštite životne sredine u skladu sa standardima ISO 14001:2015. Takođe, firma poseduje sertifikate kompanije TASKI koji se odnose na tehničko održavanje uređaja i tehnologiju načina održavanja higijene HACCP. 

free html5 templates

© Copyright 2019 lateral.webdesign - All Rights Reserved