free bootstrap theme

Podaci o firmi

PDV podaci

 • Matični broj:                                               07789939
 • Pun naziv preduzeća:                            Preduzeće za promet i usluge "TASK" d.o.o.
 • Skraćeni naziv preduzeća:                  TASK d.o.o.
 • PTT broj i naziv mesta:                             11 108 Beograd
 • Ulica i broj:                                                         Bul. Despota Stefana 118
 • Tekući račun:                                            105-2150942-31
 • Naziv banke:                                              AIK BANKA
 • Mesto banke:                                            Beograd
 • Poreski identifikacioni broj (PIB):    100212167
 • Šifra delatnosti:                                      4644
 • Broj telefona/fax-a:                                  011/2751-088
 • E-mail adresa:                                         task@sbb.rs
 • Ime i prezime ovlašćenog lica:          Predrag Talijan 

© Copyright 2019 lateral.webdesign - All Rights Reserved