site builder

Servis

U delu servisa Task je organizovao profesionalan tim koji pored servisa Fimapovih mašina, rešava i servisira kvarove na sličnim mašinama drugih proizvođača. U delu organizacije servis Taska nudi svojim klijentima:
- Servis u garantnom i vangaratnom roku
- Redovno održavanje
- Stalna raspoloživost najvažnijih originalnih rezervnih delova
- Zamenske mašine
- Servis na terenu
- Puštanje u rad novih mašina uz stručnu obuku od strane servisera 

© Copyright 2019 lateral.webdesign - All Rights Reserved